· 

Nieuwe drank- en horecawet

Beste vrijwilligers,

 

Sinds enige tijd is de nieuwe drank- en horecawet bij sportvereniging van toepassing. Wat houdt dit in voor onze vereniging?

 

Vereist?

Iemand binnen onze vereniging moet in het bezit zijn van het diploma Sociale Hygiëne. Deze persoon is niet verplicht om iedere keer, dat er activiteiten zijn binnen onze vereniging, aanwezig te zijn.

 

Wat is verplicht?

Iedereen die wel eens een bardienst draait hoort in het bezit te zijn van het certificaat "IVA", Instructie Verantwoord Alcohol Schenken. In 2014 hebben al een aantal vrijwilligers deze instructie gevolgd. Maar omdat dit al enkele jaren is geleden wil onze vereniging iedereen die wel eens een bardienst draait in de gelegenheid stellen de IVA instructie opnieuw te volgen.

 

Wat biedt de IVA u?

 

    -    U vergroot uw kennis over de effecten en risico’s van alcohol
    -    U vergroot uw kennis over de relevante wetten
    -    U leert om te gaan met riskant alcoholgebruik
    -    U leert om te gaan bij onwelkom aankoop-gedrag en agressie
    -    U leert het schenken van alcohol aan jongeren te reduceren en om te gaan
         met de identificatieplicht
    -    U leert risicovolle of vervelende incidenten te voorkomen

 

 

Opgave:

Graag willen wij weten wie hiervoor belangstelling heeft. Opgeven kan bij Ineke Beeftink via beeftink68@live.nl.

Wij gaan dan proberen om in september een avond te plannen.