Regels van het huis


  1. Er wordt aan personen jonger dan 18 jaar geen alcoholhoudende drank verkocht.
  2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de kantine of het terras.
  3. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholische drank te nuttigen in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
  4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
  5. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.
  6.  Op zaterdag is de kantine tot uiterlijk 18:30 uur geopend.