· 

Algemene ledenvergadering

Het bestuur van de VV Holwierde nodigt hierbij alle leden uit voor het bijwonen van de:

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

Datum            : maandag 10 december 2018

Plaats             :kantine van de vereniging

Aanvang         : 20.30 uur

 

AGENDA

 

1. OPENING

 

2. NOTULEN VAN 28 NOVEMBER 2017

 

3. INGEKOMEN STUKKEN

 

4. JAARVERSLAG DOOR DE SECRETARIS

 

5. FINANCIEEL VERSLAG 2017/2018 DOOR DE PENNINGMEESTER

 

6. VERSLAG KASCOMMISSIE EN BENOEMING NIEUWE LEDEN

            Aftredend: Sander ten Hove

 

PAUZE   

 

7. BEGROTING 2017/2018 DOOR DE PENNINGMEESTER

 

8. BESTUURSVERKIEZINGEN

           Aftredend en herkiesbaar: Colin Bos

            Aftredend en herkiesbaar: Ineke Beeftink

            Aftredend en herkiesbaar: Eddy Tuik

            Aftredend en herkiesbaar: Jur Smit

 

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 3 december 2018 melden bij
Ineke Beeftink
Bansumerweg 4
9905PR Holwierde
0596-629349 of beeftink68@live.nl

 

9. RONDVRAAG

 

10. SLUITING