Aankondiging voor sponsoren en donateurs

Beste sponsoren, donateurs,

 

Wie had er verwacht dat de (sport)wereld zo lang op de kop zou staan door het coronavirus. Alles en iedereen wordt er in meer of mindere mate door beïnvloed en op het persoonlijk vlak in veel gevallen met fatale afloop.

 

Ook onze voetbalvereniging gaat eronder gebukt en al stelt dat t.o.v. de vele gezondheidsproblemen niet zoveel voor, we hebben er met z`n allen toch last van.

Wat het financiële aspect betreft, is de vereniging sterk afhankelijk van de kantineomzet en van U als sponsor en/ of donateur. Het afgelopen seizoen hebben we, ondanks het feit dat we er niet voldoende tegenover hebben kunnen stellen, toch een groot deel van de sponsorinkomsten mogen ontvangen. Veel dank daarvoor! Dit lopende seizoen hebben we, vanzelfsprekend buiten onze invloed, nagenoeg niets kunnen bieden en wij hebben als bestuur dan ook besloten geen facturen te versturen en af te zien van de donateursbijdragen.

 

Als vereniging kunnen we de situatie niet veranderen, hechten we veel waarde aan een gezonde financiële positie en blijft elke ondersteuning, op welk vlak dan ook, welkom. Maar ondanks dat hopen we met dit gebaar op uw toekomstige steun te mogen blijven rekenen. Als het aan ons ligt hopen we U zo spoedig mogelijk weer te begroeten op ons mooie sportpark.

 

Met sportieve groet,

 

Bestuur VV Holwierde.