Jeugd Poolster en Holwierde door als S.J.O. PHC'23 (Poolster/Holwierde Combinatie '23)

SPIJK/HOLWIERDE – Voetbalverenigingen Poolster en Holwierde hebben volgend seizoen een gezamenlijke jeugdafdeling. Verrassend nieuws is dat niet echt. De buurclubs zijn momenteel in de competities bij de jeugd alleen maar met combinatieteams actief.


De besturen van v.v. Poolster en v.v. Holwierde hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor drie jaar. De jeugdafdeling  verandert zodoende in de zomer van 2023 van een ST (samenwerking voor één of meerdere leeftijdscategorieën) naar een S.J.O., samenwerking met de gehele jeugdafdeling.


De KNVB zal de S.J.O. vanaf het nieuwe voetbalseizoen als een zelfstandige ‘club’ behandelen, met een eigen (jeugd)bestuur en eigen clubkleuren. De leden blijven wel lid van de eigen vereniging.


De afgelopen 3 seizoenen werd er, zoals reeds gezegd, intensief samengewerkt en dat verliep prima. De clubs zijn daartoe genoodzaakt door de bevolkingskrimp, om prestatief én recreatief voetbal te blijven aanbieden in de dorpen en om kinderen zoveel mogelijk met hun eigen leeftijdsgenoten, op een geschikt niveau te kunnen laten voetballen.


Tijdens een presentatie over het voornemen een SJO te vormen gaven de aanwezigen aan dat ze voorstander waren van een nieuwe naam, een nieuw logo en nieuwe clubkleuren. Daarop konden kinderen, ouders en supporters een nieuwe naam voordragen, dat door beide hoofdbesturen is besproken. De nu geselecteerde naam kwam veelvuldig naar voren en bepaalde de keuze.


Naast een nieuwe naam voor de jeugdafdeling werd er een nieuw logo ontworpen en, na een aantal versies, kon ook hier een keuze worden gemaakt.

Als laatste opdracht van de leden aan de besturen was het selecteren van een nieuw tenue. Een commissie, bestaande uit leden van beide verenigingen, moesten rekening houden met levertijden en mogelijkheden en van daaruit konden de besturen ook hier heel recent een keuze maken. Doel is om alle jeugdteams bij de start van het nieuwe seizoen in nieuwe tenues te laten spelen.


Tijdens het jeugdkamp van beide verenigingen werd in Holwierde de nieuwe naam van de SJO bekend gemaakt. Dit werd door de aanwezige kinderen gedaan, die om beurten een letter bekend mochten maken. Aansluitend werd het nieuwe logo getoond en, als klap op de vuurpijl, het nieuwe tenue.


De jeugd van Holwierde en Poolster gaan verder onder de naam S.J.O. PHC’23 en zullen gaan spelen in een fris groen shirt, zwarte broek en groene kousen !!

S.J.O.
Poolster Holwierde Combinatie '23