· 

Algemene Ledenvergadering

Datum: 16 november
Plaats: kantine van de vereniging
Aanvang: 20.30 uur

 

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen 14 april 2022
 3. Ingekomen stukken/mededelingen
 4. Jaarverslag door de secretaris
 5. Bestuursverkiezing
  Aftedend en niet herkiesbaar; Henk Bouwsema & Jurrie Smit
  Voorstel benoemen nieuwe voorzitter; Robert Bouman

  Pauze

 6. Financieel verslag 2022/2023
 7. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.