· 

Benoeming Eddy Tuik en Henk Bouwsema

Huldigen van leden van de vereniging doe je als deze een bijzondere prestatie en bijdrage hebben geleverd aan de club. Er zijn veel leden die zich inspannen voor de vereniging en daarmee een belangrijke bijdragen leveren aan het functioneren van de vereniging. Iedereen verdient wat dat betreft een huldiging.

 

Het bestuur heeft besloten om Eddy Tuik tot erelid te benoemen. Zijn bijdrage aan de voortgang van de club is imposant; voetballer, trainer, wedstrijdsecretaris, scheidsrechter, bestuurslid en bijna 50 jaar lid. Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd Eddy verrast met de oorkonde.

 

Tijdens dezelfde nieuwjaarreceptie werd Henk Bouwsema gehuldigd tot lid van verdienste. Henk heeft samen met het bestuur, en in het bijzonder als voorzitter, de vereniging uit het dal gehaald. Met name financieel is de vereniging weer op een stabiel en gezond niveau gebracht.